Resolució de 28 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord derivat del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per als anys 2017-2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 21 de Enero de 2019
Versiones/revisiones: