Resolució de 8 de marc de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la comissió paritària relatiu a l'adaptació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona (codi de conveni núm.17000305011994) al Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, que fixa el salari mínim interprofessional per a l'any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Febrero de 2019. Revisión vigente desde 15 de Febrero de 2019
Versiones/revisiones: