Resolució de 28 de març de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu del sector d’emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Febrero de 2019. Revisión vigente desde 18 de Febrero de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Eventuals i temporers: inclou tots els conceptes Es faculta expressament als Srs. Jordi de Puig i Josep Ma. Prat, indistintament, per que efectuïn les gestions que corresponguin davant el Departament de Treball, Afers Socials i Família, per tal de que la present rectificació sigui inclosa en el Conveni i es publiqui en el BOP.

Ver Texto