Resolució de 4 d’abril de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de sector del comerç de peix fresc i congelat de Barcelona i provincia

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Febrero de 2019
Versiones/revisiones: