Resolució de 5 d’abril de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2018 i les taules salarials provisionals per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la provincia de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 12 de Febrero de 2019
Versiones/revisiones: