Resolució de 10 d’abril de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació del calendari laboral per a l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 14 de Noviembre de 2018. Revisión vigente desde 14 de Noviembre de 2018
Versiones/revisiones: