Resolució de 15 de maig de 2019, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Marzo de 2019
Versiones/revisiones: