Resolució de 21 de juny de 2019, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç tèxtil de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 29 de Mayo de 2019. Revisión vigente desde 29 de Mayo de 2019
Versiones/revisiones: