Resolució de 22 de juliol de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les industries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per als anys 2018-2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 12 de Junio de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2018

Ver Texto