Resolució de 23 de setembre de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials relatives al Conveni col·lectiu de treball del sector de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruita i verdura de les comarques de Lleida, per a l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 25 de Julio de 2019
Versiones/revisiones: