Resolució de 24 de setembre de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida, per als anys 2019 i 2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Octubre de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Plus regentat: L’òptic diplomat si realitza, simultàniament, les funcions d’òptic i les de director de la botiga, té dret a un plus anomenat regentat de 178,07 euros mensuals.

Ver Texto