Resolució de 18 de setembre de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona, per als anys 2019–2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Agosto de 2019. Revisión vigente desde 01 de Agosto de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Nivell V: L’encarregat/ada de secció de caixa coordina les tasques d’un equip de persones. Es responsabilitza del correcte quadrament de caixa de tot el personal de la secció i de la gestió de la recaptació del centre comercial.

Ver Texto
(2)

El salari del nivell VIII correspon a 34 h. efectives de treball setmanal

Ver Texto