Resolució de 26 de setembre de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu provincial per a les indústries de l’oli i els seus derivats i l’amaniment, farciment i exportació d’olives per als anys 2018 a 2021

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2018
Versiones/revisiones: