Resolució de 3 d’octubre de 2019, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2018 i 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Julio de 2019. Revisión vigente desde 27 de Julio de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Import per al personal «sense» CFP i PEV.En els casos que pertoquin, el CFP i el PEV es tindran en compte per calcular l'import del «CPersExprim».

Ver Texto
(2)

Import per al personal "sense" CFP i PEV.En els casos que pertoquin, el CFP i el PEV es tindran en compte per calcular l'import de la "GESC-2019".

Ver Texto