Resolució de 3 de desembre de 2019, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç d’òptica al detall de la província de Barcelona per als anys 2019-2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 24 de Diciembre de 2019
Versiones/revisiones: