Resolució de 17 de desembre de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicación de l’Acord de 27 de novembre de 2019, de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Noviembre de 2019. Revisión vigente desde 27 de Noviembre de 2019
Versiones/revisiones: