Resolució de 14 de gener de 2020, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicacióde l’Acord de 6 de novembre de 2019, de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 06 de Noviembre de 2019
Versiones/revisiones: