Resolució de 7 de febrer de 2020, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona, de 14 d’octubre de 2019, relatiu a les taules salarials per a l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 14 de Octubre de 2019. Revisión vigente desde 14 de Octubre de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

El salari del nivell VIII correspon a 34 h. efectives de treball setmanal

Ver Texto