Resolució de 19 de febrer de 2020, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 23 de Enero de 2020
Versiones/revisiones: