Resolució de 20 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona per l’any 2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 30 de Enero de 2020
Versiones/revisiones: