Resolució de 25 de febrer, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 03 de Febrero de 2020
Versiones/revisiones:
(1)

El salari del nivell VIII correspon a 34 h. efectives de treball setmanal

Ver Texto