Resolució de 26 de febrer de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per l’any 2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Enero de 2020
Versiones/revisiones: