Resolució de 12 de març de 2020, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona per als anys 2019-2021

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 23 de Diciembre de 2019
Versiones/revisiones: