Resolució de 4 de juny de 2020, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses estibadores portuàries de la provincia de Barcelona, per als anys 2019-2022

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Junio de 2020
Versiones/revisiones: