Resolució, de 10 de juliol de 2020, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, per als anys 2017 a 2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2017. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2017
Versiones/revisiones: