Resolució de 20 d’agost de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball del sector de les industries vinícoles, de la província de Tarragona, per als anys 2019-2020-2021

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2019
Versiones/revisiones: