Resolució de 3 d’agost de de 2020, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2019 i les taules salarials provisionals per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Enero de 2020
Versiones/revisiones: