Resolució de 15 de setembre de 2020, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comer d’òptica al detall de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 16 de Julio de 2020
Versiones/revisiones: