Resolució de 28 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona, per al període 01-02-2018 al 31-01-2021

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Febrero de 2018
Versiones/revisiones: