Resolució de 23 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les industries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2019

Ver Texto