Resolució de 17 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i la publicación del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de cansaladers, xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona per als anys 2020 -2022

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2020
Versiones/revisiones: