Resolució de 26 de febrer de 2021, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Diciembre de 2020
Versiones/revisiones: