Resolució de 6 d’abril de 2021, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida per als anys 2018 a 2021

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2018
Versiones/revisiones: