Resolució de 30 de setembre de 2021, dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2019 i provisionals per a l’any 2020 del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de derivats del ciment de la província de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 12 de Noviembre de 2020
Versiones/revisiones: