Resolució de 30 de setembre de 2021, dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries de la Fusta de la província de Girona, per als anys 2021- 2022

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2021
Versiones/revisiones: