Resolució de 4 d’octubre de 2021, dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona, per als anys 2021-2022

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 13 de Octubre de 2021
Versiones/revisiones: