Resolució de 15 de novembre de 2021, dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona, relatiu a l’aprovació de la pròrroga del text del conveni col·lectiu fins el 31/05/2022, les taules salarials vigents des de l’01/06/2021 fins al 31/05/2022, i el calendari laboral per a l’any 2022

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Octubre de 2021
Versiones/revisiones: