Resolució de 10 de desembre de 2021, del Departament d'Empresa i Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2022

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 04 de Noviembre de 2021. Revisión vigente desde 04 de Noviembre de 2021
Versiones/revisiones: