Correcció d’errades a la Resolució de 30 de novembre de 2021, dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Empresa i Treball, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2021 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i suro de les comarques de Lleida

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Noviembre de 2021
Versiones/revisiones: