Correcció d’errades a la Resolució de 4 d’abril de 2022, dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Lleida, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector de transports de viatgers de la província de Lleida, per als anys 2021 a 2024

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2021
Versiones/revisiones: