Resolució de 26 d’abril de 2022, dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball a Lleida, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 08 de Marzo de 2022
Versiones/revisiones: