Resolució de 14 de desembre de 2010, per la qual es disposa el registre i la publicació del calendari de festes del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, per als anys l’any 2011 (codi de conveni núm. 4300145)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: