Resolució de 14 de gener de 2011, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la provincia de Girona, per als anys 2010-2013 (codi de conveni núm. 1700305) (Vigente hasta el 24 de Octubre de 2016).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 26 de Septiembre de 2013 hasta 24 de Octubre de 2016
Versiones/revisiones: