Resolució de 7 d'octubre de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col•lectiu de treball d’empreses de serveis funeraris i de gestió de cementiris de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801545).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Octubre de 2011
Versiones/revisiones: