Resolució de 27 de novembre de 2013, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de l’alimentació i centres de distribució, de la província de Tarragona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Noviembre de 2013
Versiones/revisiones: