Resolució de 14 d'abril de 2014, del Departament d'Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona per als anys 2013-2015 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2016).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Octubre de 2013. Esta revisión vigente desde 17 de Octubre de 2013 hasta 01 de Enero de 2016
Versiones/revisiones: