Resolució de 22 de maig de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga i modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, per als anys 2013-2015 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2016).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 14 de Mayo de 2014. Esta revisión vigente desde 14 de Mayo de 2014 hasta 01 de Enero de 2016
Versiones/revisiones: