Resolució de 22 de maig de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga i modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, per als anys 2013-2015

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 14 de Mayo de 2014. Revisión vigente desde 14 de Mayo de 2014
Versiones/revisiones: