Correcció d’errades a la Resolució de 27 de març de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Fusta i del suro de les comarques de Lleida per als anys 2014 a 2017

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2014. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: