Resolució de 13 de juny, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Octubre de 2017
Versiones/revisiones: