Resolució de 23 de setembre de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials relatives al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, per a l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 05 de Abril de 2019
Versiones/revisiones: